bkw@admin

[checkbox* checkbox-1 “Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w formularzu do celów tworzenia bazy danych osób wykorzystywanej dla informowania o działalności dotyczącej badań klinicznych prowadzonych przez CBR Novasome Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Olsztyńskiej 5 we Wrocławiu, zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.”]
[checkbox* checkbox-3 “Wyrażam zgodę na otrzymywanie od CBR Novasome Sp. z o.o. drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres e-mail informacji o planowanych badaniach klinicznych, za pomocą poczty elektronicznej w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U z 2013 r., poz. 1422 ze zm.).”]
[acceptance acceptance-380 optional] Wyrażam zgodę na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych przez CBR Novasome Sp. z o.o. celem informowania o planowanych badaniach klinicznych na podany przeze mnie numer telefonu, w tym przy użyciu automatycznych systemów wywołujących w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U z 2014 r. poz. 243 ze zm.).[/acceptance]

[recaptcha size]

[submit “Wyślij wiadomość”]

1
Badania kliniczne – Formularz kontaktowy – “[imie] [nazwisko]”
Formularz – Badania Kliniczne
OBK
Nadawca:
[imie] [nazwisko]

Telefon
[telefon]

Adres e-mail:
[your-email]

Skąd dowiedział(a) się Pan/Pani o naszym Ośrodku?
[ankieta]

Zaznaczono:
[checkbox-1]

[checkbox-3]

[acceptance-380]


Ta wiadomość została wysłana przez formularz kontaktowy Ośrodek Badań Klinicznych
Reply-To: [your-email]

1

1
Badnia Kliniczne Wrocław – [imie] [nazwisko] dziękujemy za zgłoszenie.
Formularz – Badania Kliniczne
[your-email]

Badania Kliniczne Wrocław


Uprzejmie dziękujemy za zgłoszenie.
W momencie rozpoczęcia rekrutacji do badań będziemy się z Panią/Panem kontaktować.Z wyrazami szacunku,
Koordynatorzy ds. badań klinicznych
e-mail: OBK@cbr.novasome.pl
tel.: +48 71 308 41 02

Lokalizacja: Budynek szpitala Vratislavia Medica (III piętro)
ul. Lekarska 1, 51-134 WrocławJesteśmy częścią:


Reply-To: OBK

1

Twoja wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wystąpił problem z wysłaniem twojej wiadomości. Spróbuj ponownie później.
Przynajmniej jedno pole jest błędnie wypełnione. Sprawdź wpisaną treść i spróbuj ponownie.
Wystąpił problem z wysłaniem twojej wiadomości. Spróbuj ponownie później.
Musisz wyrazić zgodę na powyższe zapisy, aby móc wysłać formularz.
Wymagane jest wypełnienie tego pola.
Zawartość tego pola jest zbyt długa.
Zawartość tego pola jest zbyt krótka.
Data jest wcześniejsza, niż pierwsza dozwolona.
Data jest późniejsza, niż ostatnia dozwolona.
The date is after the latest one allowed.
There was an unknown error uploading the file.
You are not allowed to upload files of this type.
The file is too big.
There was an error uploading the file.
The number format is invalid.
The number is smaller than the minimum allowed.
The number is larger than the maximum allowed.
The answer to the quiz is incorrect.
Your entered code is incorrect.
The e-mail address entered is invalid.
The URL is invalid.
The telephone number is invalid.

Register